Datos de filiación

Denominación o razón social: Centro Internacional Virtual de Invesigación en Nutrición.
Anagrama oficial: CIVIN
Domicilio social: Calle Clara Campoamor, número 8-E, 03540 Alicante, España.
Número de identificación fiscal: G54554787
Sede electrónica: http://www.civin.eu
Correo electrónico: civin@civin.eu